Deze leergang biedt de benodigde tools om je als professional verder te ontwikkelen tot medisch leider met een voortrekkersrol op het gebied van kwaliteit en innovatie van zorg.

€ 2.150,00

Totaal: € 2.150,00