Tijdens elke nascholingsavond komt een ander onderwerp aan bod uit de kinder- en jeugdpsychiatrie of de volwassenenpsychiatrie.