In deze leergang geven we je basiskennis over onderwijs, opleiden en leren, helpen we je met het opzetten en uitvoeren van een project waar je in deze Topclass aan werkt en dagen we je uit anders naar onderwijs te kijken.

€ 2.150,00

Totaal: € 2.150,00