05 april 2023

12:00 - 13:00

Inloop tijdens gezamenlijke lunch

13:00 - 13:15

Welkom en introductie (plenair)

13:15 - 13:45

Omgaan met verandering en veerkracht - Niek van den Adel, keynote speaker

13:45 - 14:15

Het Integraal Zorgakkoord - Stefan Steens, Neuroradioloog Radboudumc

14:15 - 14:45

Pauze

14:45 - 15:45

Workshops Ronde 1

 

Workshop 1

De Groene IC: waar staan we een jaar later? - Hugo Touw, intensivist Radboudumc & Catrien van der Meer, intensivist Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Workshop 2

Onderwijs in Virtual Reality: Trauma: van de straat tot op de IC - Annemieke Idsinga-van Lith, kwaliteitsfunctionaris, verpleegkundige CWZ & Maarten van den Berg, intensivist Radboudumc

Workshop 4

Technische geneeskunde in de IC Praktijk: bed-side drukmetingen -

(ronde 1 is voor verpleegkundigen en ronde 2 voor medisch specialisten) Lisanne Roesthuis, Technisch geneeskundige Radboudumc

 

 

15:45 - 16:00

Pauze

 

16:00 - 17:00

Workshops Ronde 2

Workshop 2

Onderwijs in Virtual Reality: Trauma: van de straat tot op de IC - Annemieke Idsinga-van Lith, kwaliteitsfunctionaris, verpleegkundige CWZ & Maarten van den Berg, intensivist Radboudumc

Workshop 3

Houdbare Zorg - Hans van der Hoeven, intensivist Radboudumc & Astrid Hoedemaekers, intensivist Radboudumc

Workshop 4

Technische geneeskunde in de IC Praktijk: bed-side drukmetingen -(ronde 1 is voor verpleegkundigen en ronde 2 voor medisch specialisten) Lisanne Roesthuis, Technisch geneeskundige Radboudumc

 

17:00 - 17:15

Wrap up en afsluiting

17:15 - 18:00

Borrel